Історія діяльності

     Комунальний заклад «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації молоді з функціональними обмеженнями «Еверест» створений рішенням 17-ої сесії 5-го скликання Барської міської ради від 18 вересня 2007 року №2 та рішенням 44 сесії 5 скликання Барської міської ради від 02 грудня 2009 року №45 перейменований у «Барський міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Еверест».
     Центр “Еверест” - заклад тривалого денного перебування  і амбулаторного відвідування. Діти та молодь віком від 7 до 35 років, що потребують особливого супроводу  мають змогу перебувати в центрі, спілкуватися з однолітками, знайти своє місце у суспільстві, перемагати біль, жаль та самотність.
     Мета діяльності центру – створення умов для реабілітації та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями, психічними захворюваннями та розумовою відсталістю в суспільство; здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку особи–інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей; усунення соціального бар’єру між здоровими та особами з інвалідністю.
     Найголовнішим є те, що вихованці спілкуються  з ровесниками, звикають до навколишнього середовища, отримують належний для свого віку та психічного розвитку обсяг знань, мають можливість  відновити та підтримати свій  фізичний  та психічний  стан, стати повноцінними членами суспільства.
     Центр є неприбутковою організацією. Утримання Центру здійснюється за рахунок коштів місього бюджету через управління у справах сім‘ї, молоді та спорту Вінницької ОДА, передбачених для виконання програм, спрямованих на вирішення проблем дітей, жінок та сімей (окремим рядком) та інших джерел, незаборонених законодавством, у тому числі спонсорських, благодійних (гуманітарних).
     Центр “Еверест”  заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, нормативними актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, рішеннями  Барської міської ради, наказами Вінницького обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також Статутом.
     Координує роботу Центру, здійснює організаційно-методичне забезпечення його діяльності Вінницький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та Барська міська рада.
     Місцезнаходження Центру: 23000 м. Бар, вул. Коцюбинського, 8 , телефон (04341)22312, факс (04341)22588.
     Згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію серія А01 №362103, довідкою з ЄДРПОУ  АБ  №440916, ідентифікаційним кодом 35598997, Статутом заклад є юридичною особою, має печатку, бланки із своїм найменуванням і символікою.
     Центр є одним із перших в Україні, який забезпечує денне перебування та зайнятість дітей та молоді з функціональними обмеженнями - найважчих форм інвалідності (дитячий церебральний параліч, розумова відсталість, аутизм, синдром Дауна тощо). Центр, на даний час, обслуговує 20 отримувачів послуг (10 чол. денного перебування та 10 користувачів послуг амбулаторного відвідування).
     Основними напрямками роботи Центру є:
     - надання психологічних, соціально-педагогічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг молоді з функціональними обмеженнями і членам їх сімей;
     - створення сприятливих умов для розвитку природних позитивних нахилів, творчих здібностей і самовираження дітей та молоді з функціональними обмеженнями;
     - формування готовності для самостійного життєзабезпечення та праці; входження у суспільство з власним умінням, усвідомлення власної гідності; нормування громадянської позиції і виховання морально здорового покоління.
     Центр, відповідно до покладених на нього завдань:
     -забезпечує розроблення та виконання індивідуальних реабілітаційних планів супроводу;
     -залучає батьків до співпраці в процесі реабілітації, дає їм методичні поради;
     -організовує клуби за інтересами, проводить конкурси, фестивалі;
     -організовує проведення для дітей та молоді, що в ньому перебувають, заходів, -спрямованих на успішну реабілітацію та інтеграцію в суспільство.
     дійснює лікувально-оздоровчі заходи та організовує медичне обстеження клієнтів і у разі необхідності надає невідкладну допомогу;
    -направляє, у разі необхідності, осіб, які звернулися до Центру, до інших закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх потреб;
    -забезпечує 6-ти годинне перебування;
    -забезпечує одноразове харчування;
     В залежності від потреб та обмежень отримувачів послуг, спеціалісти здійснюють:
     - інтенсивний супровід та догляд;
     - постійний супровід та догляд;
     -періодичний супровід та догляд.
     Інтенсивний догляд і супровід особам з важкими порушеннями опорно- рухового апарату, що не пересуваються самостійно – візочникам (внаслідок складних форм ДЦП, спастичних тетрапарезів, гіперкінезів і ін.), і мають 2 і 3 види обмежень основних категорій життєдіяльності людини: у самообслуговуванні, пересуванні, орієнтації, спілкуванні, контролі своєї поведінки. Міра їх потреби в сторонній допомозі – повна, вони потребують постійної фізичної допомоги (при переміщенні, пересуванні візка, одяганні і роздяганні, туалеті, їжі та інше). Кількість персоналу повинна виходити з розрахунку не менш одного супроводжуючого на 2-х інвалідів.
     Постійний супровід та догляд Для осіб з легкими порушеннями опорно-рухового апарату та розумовими вадами, порушеннями довільної регуляції поведінки (із проявами самоагресії, крику, «польової» поведінки та ін.), що мають один-два види обмежень життєдіяльності, вимагає постійного контролю з боку спеціаліста. Міра потреби в сторонній допомозі може бути  часткова або повна. Кількість персоналу повинна виходити з розрахунку не менш одного супроводжуючого на 4-х інвалідів, якщо міра  потреби в сторонній допомозі висока, то кількість супроводжуючих збільшується.
     Періодичний супровід та догляд. Для осіб  із легкою, помірною або важкою розумовою відсталістю, що поєднується з менш вираженими  проявами життєобмежень, що не вимагають постійної допомоги і контролю з боку дорослих. Ці люди потребують допомоги час від часу (при пересуванні в незнайомому середовищі, при засвоєнні нових навиків чи норм поведінки). Один супроводжуючий обслуговує до 8 чоловік.
     Мультидисциплінарна команда спеціалістів центру здійснює такі реабілітаційні заходи як:
     - Психолого-педагогічна діагностика;
     - Психолого-педагогічна корекція;
     - Психолого-педагогічний патронаж;
     - Навчання основним побутовим навичкам;
     - Соціальна адаптація;
     - Соціально побутовий патронаж;
     - Лікувальний масаж;
     - ЛФК;
     - Організація медичних обстежень та консультацій.
     Центр “Еверест” працює за комплексною програмою реабілітації, яка складається  з програм:
     Спілкування;
     Родинний дім;
     Батьківська вітальня;
     Програма психологічної підтримки (контролювання своєї поведінки, стабілізації емоційного стану, розвиваючих вправ) ;
     Програма соціально-середовищної орієнтації;
     Майстернях творчості;
       Арт-терапія;
     Арт-кухня;
     Рухова активність;
     Основи здоров'я (навчання здоровому способу життя);
     Школа світлофора Моргайчика;
     Ляльковий театр “Дивосвіт”;
     Сміхотерапія;
     У світі музики.





    























 













   Спеціалісти центру постійно займаються пошуком і впровадженням інноваційних методик та терапій реабілітації:
      Монтесорі-терапія,
      Снюзелен-терапія,
      Казко-терапія,
      Музико-терапія,
      Піско-терапія,
      Мандало-терапія,
      Методика кондуктивної педагогіки,
      Методика паперокручення,
      Бісероплетіння,
      Квілінг,
      Оригамі,
      Тістопластика,
      Папьє-маше,
      Декупаж,
      Гудзикотерапія,
      Пальчикова терапія,
      Танцювальна терапія,
      Сміхотерапія,
      Ниткографія,
      Скрапбукінг,
      Фіш-терапія,
      Техніка хенмей
    


       Штатний розклад центру «Еверест»
     Директор – Марущак Тетяна Леонідівна,
     головний бухгалтер ,
     завідувач господарством,
     медична сестра,
     педагог соціальний,
     практичний психолог,
     вчитель-реабілітолог.


 

 


Немає коментарів:

Дописати коментар